Studenti volí pro zahraniční studium jiné země než dříve

Rozšiřovat mobilitu studentů, studium v jiné než domovské zemi, je jedním z nejvýznamnějších cílů EU, jednotlivých zemí i vysokoškolských institucí. Usilují o to země vysílající studenty do zahraničí, které zavádějí velkorysé programy na jejich podporu, i země přijímající, hostitelské, které se o ně stále systematičtěji ucházejí.

V průběhu posledního desetiletí se také proto celosvětově počet studentů studujících v zahraničí téměř zdvojnásobil, z více než dvou milionů v roce 2000 na téměř čtyři miliony v roce 2009. Mění se však struktura studia v zahraničí a některé jeho charakteristiky, především vztah mezi jednotlivými světovými regiony, a rozšiřuje se počet cílových zemí. Soutěž o zahraniční studenty totiž na celém světě narůstá. Přinášíme proto přehled některých posledních zjištění.

Redakce Vysoké školství ve světě

Nedávno americký Institute of International Education (IIE) publikoval závěrečnou zprávu projektu Atlas (Student Mobility and the Internationalisation of Higher Education). Jejím hlavním závěrem je, že pokračuje posun od několika dominujících zemí k  dalším hostitelským zemím, neboť se po celém světě objevují nová vzdělávací centra a studenti pokračují ve vysokoškolském vzdělávání i v jiných zemích než jen v tradičně oblíbených USA, Velké Británii nebo Austrálii. Přestože hlavní cílovou zemí pro studentskou mobilitu v roce 2010 ještě zůstaly USA, které přilákaly více než 720 tisíc z 3,7 milionů zahraničních studentů na celém světě, jejich podíl se výrazně zmenšil z 28 % v roce 2001 na 20 % v současnosti.

Obdobný trend, postupný nárůst počtu amerických studentů, kteří směřují do netradičních destinací, zjistilo rovněž šetření studia v zahraničí (International Student Enrolment Survey), které nedávno publikovala NAFSA: Association of International Educators. Celkový počet amerických studentů studujících v zahraničí je ovšem stále nízký – v zahraničí studuje méně než 2 % studentů amerických vysokých škol (colleges).

Publikace UNESCO Global Education Digest 2011 obsahuje i průměry pro jednotlivé regiony světa a umožňuje proto ukázat, kam studenti směřují. V roce 2009 směřovalo 60 % všech studujících v zahraničí do Severní Ameriky a západní Evropy, ovšem většina z nich také z tohoto regionu pocházela. Severoameričtí a západoevropští studenti jsou také z hlediska světových regionů nejméně „internacionalizovaní“; neradi studují jinde než ve svém regionu, poměr mezi studujícími ze zahraničí a studujícími v zahraničí byl v roce 2009 čtyři ku jedné. Ve většině ostatních regionů je tento poměr vyrovnanější, výjimkou je ovšem region Subsaharské Afriky, kde je poměr opačný, studujících v zahraničí je asi třikrát více než studujících ze zahraničí.

Publikace OECD Education at a Glance 2011 uvádí další rozměr: počet zahraničních studentů zapsaných v členských zemích OECD byl téměř třikrát vyšší než počet občanů členských zemí OECD studujících v zahraničí. V roce 2009 bylo v zemích G20 (tj. 20 největších ekonomik světa) zapsáno 83 % všech zahraničních studentů, v zemích OECD (tj. 25 evropských a 9 mimoevropských zemí) pak 77 %.

Uvedené údaje ovšem nemohou předvídat dílčí změny, jako jsou například změny v počtu Indů studujících v zahraničí. Podle jiné zprávy IIE Open Doors 2011 se počet indických studentů v letech 2009–2010 snížil o 1 % v USA a dokonce o 77 % v Austrálii. Příčinou jsou mimo jiné vízová omezení a míra rasové netolerance. Studenti „hlasují svýma nohama“ a odcházejí jinam, což není obtížné, když dostávají atraktivní nabídky ze zemí jako je Singapur nebo Kanada.

Čína vysílá na zahraniční studia více studentů než jakákoli jiná země: jejích více než půl milionu studentů v roce 2009 tvoří o něco více než 15 % celkového podílu studentské mobility a více než dvojnásobný počet než Indie, v pořadí druhá země v počtu vysílaných studentů do zahraničí. Avšak Čína se také již v roce 2010 stala v pořadí čtvrtou hostitelskou zemí (za USA, Velkou Británií a Francií). Země, které založily růst svého terciárního sektoru na stálém přílivu čínských studentů, by proto měly znovu zvážit své strategie. Podle analýz mezinárodní akademické poradenské firmy Illuminate Consulting Group ovlivní počet čínských studentů v zahraničí řada faktorů, jako vysoký počet studentů samoplátců, inflačně rostoucí trh s nemovitostmi omezující rodinné rozpočty, očekávaná 22 % nezaměstnanost čínských absolventů a dostupnější příležitosti terciárního vzdělávání v samotné Číně a v dalších asijských zemích. Ostatní země budou muset nepochybně čelit velice dynamické konkurenci.

Významným trendem je rostoucí popularita vzdělávacích programů poskytovaných v angličtině v neanglicky hovořících zemích. Stále více amerických studentů v posledních několika letech absolvuje celé studium v Číně v angličtině. Ovšem nejen zahraniční studenti studují v angličtině, ale také stále více domácích studentů si volí tyto programy. Z globalizované angličtiny se stává lingua academica, dobrá znalost angličtiny se stává nezbytnou podmínkou pro excelenci, vynikající výsledky ve vysokoškolském studiu.

Odhaduje se, že příjem hostitelských zemí za vzdělávání zahraničních studentů je 80 až 90 miliard $. Jednotlivé země proto velmi usilují o získání co největší dílu tohoto koláče. Kombinace účinných metod získávání zahraničních studentů s investicemi do studia domácích studentů v zahraničí se může v mnoha směrech silně vyplatit.

Pozoruhodné příklady z nedávné doby obsahuje brazilský stipendijní program Věda bez hranic (Science without Borders), jenž má do roku 2014 vyslat až 100 000 brazilských studentů na nejlepší vysoké školy světa. Mnoho zemí se připravuje na to, jak z brazilských studentů profitovat. Obdobně vláda Saudské Arábie, která usiluje o transformaci země na znalostní společnost, financuje pro 120 tisíc svých občanů stipendia pro studium v zahraničí a věnuje na tyto účely 12 % státního rozpočtu.

Vzdělávání v zahraničí se stalo velkým globálním odvětvím. Jediným problémem však je, že se toto odvětví i hlavní hráči v něm neustále mění.

Prameny:

Sarah King Head – International student choices changing. University World News, Issue 203, 08 January 2012.

Institute of International Education – Student Mobility and the Internationalization of Higher Education: National Policies and Strategies from Six World Regions. A Project Atlas report.

Institute of International Education – Open Doors 2011: Report on International Educational Exchange.

Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing.

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s