Co čeká po volbách francouzské vysoké školství a výzkum?

Čím argumentují a co zamýšlejí oba prezidentští kandidáti?

Prezident Nicolas Sarkozy během svého funkčního období stihl do značné míry proměnit fungování i financování francouzského vysokého školství a výzkumu. Volební kampaň obou hlavních kandidátů se logicky stala hodnocením, obhajobou či kritikou (Françoise Hollanda) toho, co bylo za posledních pět let vykonáno.

Názorům i záměrům především v oblasti výzkumu se detailně věnovalo poslední číslo mezinárodního prestižního týdeníku pro přírodní vědy Nature News & Comment; vybrali jsme z něj klíčové pasáže, které se týkaly vysokého školství a výzkumu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Redaktoři Nature nejprve položili oběma kandidátům úvodní otázky. Nicolase Sarkozyho se zeptali: „Co považujete za největší úspěch vašeho období jako prezidenta?“ Ten odpověděl: „Zcela jistě to byl zákon z roku 2007, který vysokým školám poskytl autonomii a zbavil je centralizovaného řízení. Dal jim větší svobodu, aby zpracovávaly vlastní strategii, umožnil jim vlastnit pozemky i budovy, hospodařit s vlastním rozpočtem a půjčovat si kapitál na velké investice. Vysoké školy nyní mohou přijímat pracovníky bez jakéhokoli zasahování ministerstva a při stanovení jejich platu nejsou vázány přísnými platovými tabulkami. Od roku 2007 se také financování univerzit zvýšilo o 22 %, v roce 2008 jsme zahájili program na rekonstrukci tuctu vybraných vysokoškolských areálu ve výši 5 miliard €.“

François Hollande dostal jako první otázku: „Francouzské vysoké školy prošly za prezidenta Sarkozyho velkými změnami. Budete v nich pokračovat nebo jeho program změníte?“, na kterou odpověděl: „Zákon o autonomii univerzit z roku 2007 se musí podstatně změnit, ale princip autonomie zachováme. Přenesení pravomoci však musí být doplněno odpovídajícím převodem prostředků. Chci, aby se financování vysokých škol zpřehlednilo a aby se nezvyšovaly nerovnosti, zejména tím, že se redukuje výuka nebo platy pedagogů a výzkumníků. O nutných reformách se bude jednat v rámci nového zákona o vysokém školství a výzkumu na konci roku 2013, ještě letos proběhne celonárodní diskuse.“

Na otázku „Budou výdaje na výzkum Vaší prioritou?“ pak François Hollande odpověděl: „Centrem mého programu budou mladí lidé a vzdělávání, od raného dětství až po univerzitu. Prioritou bude vysoké školství a výzkum, protože nejdůležitějším problémem Francie je připravit se na budoucnost. Budu podporovat základní výzkum, který byl v několika posledních letech nedostatečně financován; zaměřím se zejména na vědy o životě a životním prostředí.“

Konečně na otázku „Jak hodnotíte důsledky politiky prezidenta Sarkozyho na výzkum i vysoké školy?“ jeho soupeř odpověděl: „Prezident Sarkozy provedl mnohé reformy, aniž pro ně zajistil nutné zdroje. V minulém desetiletí jsme ve financování výzkumu klesli ze 4. na 15. místo ve světě podle procenta HDP určeného na výzkum (ve Francii 2,26 %, pro srovnání Německo 2,82 % a USA 2,9 %). Francie zůstává pozadu, důvěra mezi výzkumem a vládou byla ztracena. Mým prvním cílem je tuto důvěru obnovit.“

Redaktoři dále položili oběma kandidátům několik stejných otázek, uvádíme výňatky z odpovědí na tři z nich. Také tyto odpovědi dávají jasnou představu o jejich odlišném přístupu:

Jaká je budoucnost velkých národních organizací pro výzkum, jako jsou CNRS (Centre national de la recherche scientifique) a INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)?

Nicolas Sarkozy: „Francie je velmi zvláštním případem. Hned po druhé světové válce se založily organizace pro provádění základního výzkumu odděleně od vysokých škol. V té době existovalo takové uspořádání jenom v komunistických zemích, zejména v SSSR a Číně. Dnes dokonce i v nich tento model opustili. V USA se naprostá většina výzkumu realizuje na univerzitách. Taková situace ve Francii ještě není, ale je naším cílem. Očekáváme, že existující organizace pro výzkum se přemění v něco jako organizace pro financování jak vysokých škol, tak výzkumných ústavů.“

François Holland: „Neměli bychom rušit, co funguje. Francie má štěstí v tom, že má vedle vysokých škol i velké národní výzkumné organizace. Ty se musí znovu ujmout své role řídit výzkum a podporovat výzkum na vysokých školách.“

„Mnoho známých vědců si stěžuje, že dochází k poklesu financování pracovišť národními organizacemi pro výzkum. Jak napravíte tuto situaci?“

Nicolas Sarkozy: „V roce 2011 činily výdaje na výzkum 2,3 % HDP, téměř tolik jako historické maximum 2,36 % na začátku 90. let. Rozpočty hlavních veřejných výzkumných organizací – CNRS, INSERM, CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives), INRA (Institute national de la recherche agronomique) se od roku 2007 každým rokem zvyšovaly. Rozpočet Národní organizace pro výzkum (ANR) sice stagnoval, ale tato organizace je také odpovědná za alokování 22 miliard € vysokému školství a výzkumu v rámci programu Investice do budoucnosti. Nejlepší francouzské výzkumné týmy se těší z nebývalého růstu financování, ale tyto prostředky nemusely nutně jít přes hlavní organizace pro výzkum.“

François Holland: „Letos i loni se úroveň celkového financování národních výzkumných organizací i ANR snížila. Chci znovu vyvážit způsoby financování výzkumných pracovišť – to znamená na jedné straně jejich stálou podporu, která umožní, aby uvažovaly dlouhodobě – a na druhé straně projektové financování. Znovu zaměřím ANR na národní priority, nová témata a interdisciplinární projekty. Nechám provést finanční audit všech programů zahájených minulou vládou.

V jiných zemích se domnívají, že výzkum ve Francii je penězi zaplaven. Ale tyto nové peníze ani nestačí kompenzovat škrty pro CNRS za poslední dva roky, které snížily financování pracovišť o čtvrtinu. Je také velká propast mezi 22 miliardami € slíbenými v rámci programu Investice do budoucnosti a skutečností – pro financování se využívá jen úrok z celkové částky rozložený po dobu deseti let, což znamená ročně jen 34 miliónů € za každou slíbenou miliardu.“

„Podle některých vědců Iniciativa pro excelenci (IDEX) rozděluje dnešní systém na dvě kategorie. Jak hodláte zachovat úroveň výzkumu na celém území Francie?“

Nicolas Sarkozy: „Program Iniciativa pro excelenci, který dostane 7,7 miliardy € z programu Investice do budoucnosti (ve výši 35 miliard €) odpovídá německé iniciativě (Excellence Initiative) zahájené před několika lety, v rámci níž se v prvním kole devíti univerzitám vytvořily podmínky, aby se mohly stát univerzitami světové třídy (Worldclass universities). My jsme jich obdobně vybrali osm. V příležitostech, které vysoké školy mají, velké rozdíly nejsou. Existují totiž i jiné možnosti než jen IDEX; 90 % francouzských vysokých škol dostává nějakou formu podpory z programu Investice do budoucnosti. Chceme-li mít světové šampióny ve výzkumu, musíme koncentrovat zdroje tam, kde je výzkum nejlepší.

Jsem velký fanda cyklistiky a rád se dívám na Tour de France. Nikdy jsme však neviděli, že by peleton zrychlil proto, že jedou rychleji ti vzadu; peleton se zrychluje, když zrychlují ti v čele. A podobně si myslím, že tím, že Investice do budoucnosti odměňují ty nejlepší, pozdvihnou nejen vítěze, ale celý francouzský systém výzkumu a vysokého školství.“

François Holland: „Musíme navrátit pravý smysl pojmu excelence. Program Investice do budoucnosti zhoršil nerovnosti mezi jednotlivými vysokými školami. Francouzský výzkum není jenom v Paříži, Bordeaux, Toulose, Aix, Marseille a Štrasburku. Nebudu měnit již učiněná rozhodnutí, ale po auditu budu vyžadovat, aby se ještě nealokované prostředky využily pro korigování nerovností mezi oblastmi, aby se některé z nich neproměnily v pouště bez vysokých škol a výzkumu. Budu usilovat o to, aby se soutěž mezi vysokými školami nahradila jejich spoluprací.“

Některé použité prameny:

AFP/Fred Dufour – The Holland plan for higher education. Le Parisien, 5. 3. 2012.

Declan Butler – A question of science. Nature 484, 298-29, 19 April 2012.

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Francie, Politika & VŠ, Utváření VŠ, Všechny články

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s