Co nového přinese ministerská konference v zajišťování kvality?

Evropská asociace pro zajišťování kvality ve vysokém školství ENQA (European Association for QualityAssurance in Higher Education) již dlouhodobě připravuje podklady pro letošní ministerské jednání v rámci Boloňského procesu v Bukurešti. Na základě projektů, které mapovaly implementaci evropských Standardů a směrnic pro zajišťování kvality (ESG), navrhla asociace jejich revizi. Až na dubnovém bukurešťském jednání se ukáže, jak hluboká tato revize bude a jak bude proces revize dále pokračovat.

Redakce Vysoké školství ve světě

Do kontextu příprav letošní významné události Boloňského procesu – konference ministrů Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) svolané na konec dubna do rumunské Bukurešti – se začlenily výsledky jednání Valného shromáždění Evropské asociace pro zajišťování kvality ve vysokém školství (ENQA), které se uskutečnilo v Bukurešti ve dnech 6.–7. října 2011.

Každé jednání této evropské asociace významně působí na průběh procesů zajišťování kvality v širokém mezinárodním měřítku. ENQA se může opírat o zkušenosti a výzkumy celé své členské základny, která zahrnuje 52 členských agentur z 27 zemí a 35 agentur a dalších aktérů s přidruženým členstvím z dalších zemí (za ČR je členem ENQA Akreditační komise České republiky).

Říjnové valné shromáždění posoudilo výsledky dvou projektů k zajišťování kvality, které ENQA řešila v uplynulém roce. Na pořadu byla diskuse o projektu Procedury kvality: Vize do budoucnosti (Quality procedures in European higher education: Visions for the future), zejména však šlo o projednání výsledků projektu MAP-ESG (Mapping the application and implementation of the ESG), který řešila tzv. E4 Group, zahrnující ENQA (European Association for QualityAssurance in Higher Education), EUA (European University Association), ESU (European Students Union) a EURAHSE (European Association of Institutions in Higher Education).

Projekt MAP-ESG byl věnován mapování implementace Standardů a směrnic pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství, obvykle označovaných zkratkou ESG (European Standards and Guidelines). Na základě projednání tohoto projektu doporučilo Valné shromáždění ENQA nadcházející dubnové konferenci ministrů EHEA, aby zmocnila organizace E4 Group a využila konzultace s dalšími zainteresovanými mezinárodními organizacemi k provedení revize ESG tak, aby se zlepšila jejich transparentnost, uplatnitelnost a užitečnost (ENQA Report to EHEA ministers). Bylo přitom zdůrazněno, že revize se má soustředit na zlepšení způsobů prezentace a uplatnění ESG, ale současně se mají plně zachovat principy ESG. Při revizi bude kladen důraz na jazyk dokumentu, zejména na jednoznačnost terminologie a na zpřesnění nejasných formulací.

Projekt MAP-ESG, jehož výsledky projednalo Valné shromáždění ENQA a který tak naznačuje budoucí vývoj v oblasti zajišťování kvality, byl řešen s podporou z programu Celoživotního učení Evropské komise (Life-Long Learning Programme) v období 2010–2011. Cílem projektu bylo získat informace o tom, jak jsou Evropské standardy a směrnice pro zajišťování kvality ve vysokém školství zaváděny a užívány ve 47 zemích Boloňského procesu, a na tomto základě otevřít širokou diskusi o ESG obecně.

Zpráva (Mapping the implementation and application of the ESG), která je výsledkem projektu, je založena na analýze expertních názorů všech relevantních aktérů a zájmových skupin ve vysokém školství, zejména vysokoškolských učitelů a studentů, řídících pracovníků vysokých škol a reprezentantů vnitřních systémů zajišťování kvality, odpovědných pracovníků agentur pro zajišťování kvality i v nedávné době vzniklé instituce EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education), pracovníků ministerstev a sociálních partnerů. Zpráva analyzuje různé aspekty implementace ESG a jejích dopadů na evropské vysoké školství. Dosud byl proces implementace ESG sledován spíše v dílčích ohledech nebo na regionální úrovni. V této souvislosti lze zmínit komparativní studii, která vzešla ze spolupráce CSVŠ, v.v.i. s experty z Polska, Slovenska, Lotyšska a Maďarska a jejímž cílem bylo zhodnotit stav a podoby implementace ESG ve jmenovaných východoevropských zemích (Implementation of Standards and Guidelines).

Výsledky projektu MAP-ESG byly v období po Valném shromáždění ENQA prezentovány a prodiskutovány také na konferenci, která se uskutečnila v Kodani 17. ledna 2012. Rovněž tato konference měla za úkol posoudit doporučení k dalšímu vývoji ESG, o nichž budou dále jednat ministři odpovědní za vysoké školství v EHEA na svém setkání v Bukurešti.

K výsledkům projektu MAP-ESG se pravděpodobně vysloví i 2. členské fórum ENQA, které je svoláno do Paříže na 23.–24. duben, tedy na dny bezprostředně předcházející konferenci ministrů EHEA v Bukurešti. 2. členské fórum se zaměří na prodiskutování otázek týkajících se působení systémů externího zajišťování kvality a nezávislosti agentur pro zajišťování kvality. Vzhledem k načasování fóra na dny předcházející konferenci ministrů budou na něm projednána i obecnější témata týkající se budoucnosti Boloňského procesu a priorit Evropské komise v oblasti zajišťování kvality.

Předpokládá se, že dubnová konference ministrů EHEA návrhy Valného shromáždění a 2. členského fóra ENQA – včetně prodiskutovaných závěrů projektu MAP-ESG – projedná a vydá k nim své stanovisko.

Následně se pak k problematice ESG sejde 3. a 4. května 2012 v Bělehradě Workshop ENQA s názvem Vývoj procedur zajišťování kvality a jejich sladění s ESG (Development of QA procedures and alignment to the ESG). Účastníci workshopu souhrnně vyhodnotí závěry projektu MAP-ESG včetně otázek revize ESG a jejich posouzení na Valném shromáždění a členském fóru ENQA i na konferenci ministrů  EHEA. Dalším úkolem bude diskuse o přípravě revize s ohledem na národní požadavky, o přípravě a výběru expertů, kteří se budou na revizi podílet, a o nezávislosti agentur včetně role studentů a dalších relevantních aktérů.

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Kvalita, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s