Co přinesla letošní výroční konference EUA

Již v polovině března jsme ve zpravodaji Vysoké školství ve světě informovali, že ve dnech 22.–23. března 2012 proběhne na University of Warwick (UK) výroční konference EUA (European University Association), jejímž tématem bude další „udržitelnost“ jak rozvoje jednotlivých institucí, tak celého sektoru. Nyní se k výroční konferenci vracíme stručnými výtahy ze tří článků.

Prvním z nich je krátká zpráva, která již byla publikována v EUA News. Následuje velmi zajímavá reflexe konference zvenčí, se kterou vystoupil význačný představitel vysokého školství v Asii a také ve Spojených státech Tony F. Chan. Nakonec je uvedeno shrnutí diskuse v jedné ze čtyř pracovních skupin, zabývající se problémy financování vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Zpráva o výroční konferenci EUA 2012
Report from EUA Annual Conference 2012

Přestože je dnes situace vysokých škol obtížná (například kvůli škrtům ve financování, ale také nutnosti zvládnout stále větší počet studentů, zlepšovat kvalitu vzdělávání a zvyšovat úroveň výzkumu), existuje řada pozitivních a aktivních kroků, které zajistí, že rozvoj evropských vysokých škol bude udržitelný a úspěšný. Hlavní řečníci konference zdůraznili, že je důležité i v období rostoucí soutěže podporovat mezinárodní spolupráci a že v obtížných časech je spolupráce cestou vpřed. Jako další klíčový prvek zdůraznili – a mezi nimi i britský ministr pro vysoké školy a vědu David Willetts – důležitost autonomie vysokých škol, aby vysoké školy byly například schopné formovat a inovovat své poslání.

Financování vysokého školství bylo dalším důležitým tématem, o kterém se na konferenci široce jednalo. Financování z veřejných zdrojů, jež podle nedávné studie EUA průměrně kryje téměř 75 % rozpočtů evropských vysokých škol, je v řadě zemí redukováno a stále více vázáno na různá omezení. Jak zdůraznilo stanovisko EUA z roku 2011 o finanční udržitelnosti vysokých škol, má veřejné financování rozhodující význam pro vysoké školy a dodatečné finanční zdroje je nemohou nahradit. Na konferenci bylo v diskusi zdůrazněno, že v důsledku dnešních finančních tlaků se v mnoha evropských zemích stále více hovoří o školném, a také, že je nezbytné, aby pro zajištění své finanční udržitelnosti zavedly vysoké školy vykazování skutečně vynaložených nákladů, přímých i nepřímých (full costing system).

Stejně jako ostatní řečníci i Anne Gloverová – nedávno jmenovaná jako hlavní vědecký poradce Evropské komise – podtrhla, že se vysoké školy musí více začlenit do společnosti a působit jako centrum aktivity. Nabádala je také, aby pečovaly o svůj lidský kapitál a lépe přenášely výsledky svého výzkumu do praxe.

Výroční konference EUA také zahrnovala jednání v několika sekcích, která umožnila zabývat se do větší hloubky čtyřmi tématy, jež jsou ovšem vzájemně těsně propojena – financováním, spoluprací ve výzkumu, řízením vysokoškolských areálů a inovativním vyučováním. Na jednání v sekcích byly prezentovány případové studie dobré praxe a hledány možné způsoby, jak mohou vysoké školy postupovat.

Závěrečné zasedání podtrhlo nutnost uvažovat dlouhodobě, zejména v otázkách spolupráce jak v rámci vysokého školství, tak mimo ně, využívat ty příležitosti, které krize přináší, a to v této době, kdy do vysokého školství vkládají značně prostředky nové ekonomiky, které jsou na vzestupu (emerging economies). Nová prezidentka EUA Helena Nazaré slíbila, že EUA výsledky konference využije ve své další práci.

Příspěvky přednesené na konferenci jsou již umístěny na webu, další informace o čtyřech tematických jednáních budou publikovány co nejdříve.

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Utváření VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s