Evropské vědecké organizace zůstávají rozděleny do dvou asociací

V Bruselu byla založena nová asociace Science Europe, která má zastupovat zájmy organizací financujících výzkum i institucí provádějících výzkum na nejvyšší evropské úrovni. Zahrnuje více než padesát institucí z většiny zemí EU a jejím cílem je především sjednotit hlas výzkumné komunity při utváření Evropského výzkumného prostoru a poskytnout platformu pro dialog s Evropskou komisí a národními vládami v oblasti výzkumu. Tento chvályhodný cíl byl však již v zárodku oslaben. Původní záměr spojit do jedné asociace European Science Foundation (ESF) a European Heads of Research Councils (EUROHORCs) se nezdařil, když prvně jmenovaná organizace odmítla vstoupit do nové asociace, která tak představuje především transformovanou organizaci EUROHORCs s většími ambicemi zasahovat do evropské výzkumné politiky.

Redakce Vysoké školství ve světě

European Science Foundation (ESF) je sdružením 72 organizací typu akademií věd, grantových agentur a výzkumných rad, která byla založena již v roce1974 aod té doby rozvíjí činnosti spočívající hlavně v podpoře spolupráce mezi výzkumníky a výzkumnými týmy z celé Evropy a ve spoluutváření evropské vědní politiky. Konkrétně tak podporuje například evropské sítě ERA-NET, program COST nebo pořádá konzultace a diskuse ohledně aktuálních témat vědní politiky. Sídlí ve Štrasburku a členy za Českou republiku jsou Akademie věd ČR (AV ČR) a Grantová agentura ČR (GA ČR).

Organizace European Heads of Research Councils (EUROHORCs) vznikla jako neformální sdružení šéfů evropských grantových agentur, které jim umožňovalo koordinovat svůj postup na evropské úrovni a vyjadřovat se k vědní politice na úrovni EU a ovlivňovat ji. V jednotlivých pracovních skupinách se odborníci z grantových agentur snažili najít a formulovat společné postoje k jednotlivým cílům a nástrojům evropské vědní politiky. Většina zastoupených institucí je také členem ESF, v ČR je zastoupena GA ČR.

Již v roce 2008 začaly obě organizace hledat společnou platformu pro formulaci společného postoje k budoucímu směřování Evropského výzkumného prostoru, když vydaly společnou vizi a plán pro vybudování globálně konkurenceschopného evropského výzkumu (Globally Competitive ERA, 2008).

V dalších aktivitách se začaly obě asociace protínat tak, že byl nastartován proces, který měl směřovat ke sloučení obou organizací. Variantní řešení byla předložena po dlouhých diskusích v roce 2011 valným shromážděním obou sdružení. Kontroverzními se staly především dva návrhy. Za prvé měla nově vzniklá asociace zahrnovat pouze instituce, které financují výzkum, tedy bez akademií věd, které fungují jako učené společnosti. Za druhé měly být omezeny nebo zcela potlačeny programy ESF, které financují výzkumné a kooperační aktivity. Dva variantní návrhy předložené ke schválení valným shromážděním zahrnovaly možnost vytvoření jedné nové organizace se sídlem v Bruselu anebo transformaci ESF s novou pobočkou v Bruselu, kam by byla přeložena organizace EUROHORCs. Zatímco se EUROHORCs na svém zasedání v Istanbulu jednoznačně vyslovilo pro první variantu, na valném shromáždění ESF nezískala ani jedna varianta potřebnou většinou. Podle informovaných zdrojů (ScienceInsider) však první varianta neprošla pouze o několik hlasů.

Celý proces vzniku nové organizace však nebyl zastaven. V té době již fungovala v Bruselu pilotní kancelář, která systematicky připravovala její vznik. V říjnu 2011 se tak na zasedání v Berlíně EUROHORCs rozpustil a současně byla na místě účastníky založena organizace Science Europe, jejímiž členy se stalo 50 institucí z celé Evropy. Vedení nové organizace i vedení ESF ujistilo členské organizace, že budou i nadále spolupracovat na společných aktivitách a že budou diskutovat o přesunu některých aktivit ESF v delší časové perspektivě do Science Europe.

Zbývá otázka, jakou změnu ve skutečnosti tento neúspěšný pokus o sloučení přinese? Jisté je, že organizace věnující se v Evropě výzkumu nebudou ani nadále na poli evropské vědní politiky vystupovat jednotným hlasem. Rozdíly mezi různými typy institucí se totiž ukázaly jako důležité. Zejména zájmy a představy institucí financujících výzkum a institucí provádějících výzkum se ukázaly jako do jisté míry odlišné. Vznik nové organizace se sídlem v Bruselu na půdorysu EUROHORCs jistě obecně posílí pozici představitelů evropských grantových agentur. Budoucnost však ukáže, jak si dokáží obě organizace, tedy Science Europe a ESF, rozdělit oblasti aktivit v evropské vědní politice a jak se jim podaří nacházet společnou platformu pro prosazování těch zájmů, které jim i nadále zůstávají společné.

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Výzkum, Všechny články

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s