Přípravy na konferenci ministrů v Bukurešti v rámci Boloňského procesu vrcholí

Po poslední konferenci ministrů ve Vídni a Budapešti v březnu 2010 se jednání na nejvyšší úrovni Boloňského procesu přesouvá do Bukurešti. Řada přípravných aktivit vrcholila vědeckou konferencí v Bukurešti v říjnu 2011 a v posledních týdnech probíhají intenzivní přípravy podkladů pro dubnové jednání ministrů. Výstupy konference stejně jako plánované jednání ministrů mimo jiné nahlíží „za obzor“ současné podoby Boloňského procesu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Konference „Budoucnost vysokého školství“ v Bukurešti v říjnu 2011

V rámci příprav na osmé setkání ministrů odpovědných za vysoké školství ze zemí účastnících se Boloňského procesu se konala v říjnu 2011 v Bukurešti konference na téma „Budoucnost vysokého školství“ (Future of Higher Education – Bologna Process Researchers’ Conference, http://fohe-bprc.forhe.ro/). Uspořádala ji vládní agentura pro financování vysokého školství, výzkumu, vývoje a inovací (UEFISCDI) s podporou Evropské asociace univerzit (EUA) a Rumunského národního výboru pro UNESCO.

Bukurešťská konference zkoumala Boloňský proces z různých úhlů pohledu a nastínila přitom vizi dalšího vývoje po jeho dokončení (go beyond Bologna), která bude relevantní nejen pro Evropu, ale také pro ostatní světové regiony při vytváření jejich vysokoškolských prostorů. Pokusila se pojednat a utřídit výsledky výzkumu o vysokém školství do osmi tématických skupin, které vyznačují hlavní směry současného výzkumu vysokého školství, ale také oblasti, které tvoří rámec pro implementaci společných nástrojů Boloňského procesu. Specifickou přínosem konference totiž bylo, že spojila ve vzájemné debatě nejen vědce zabývající studiem vysokého školství, ale také vysoké představitele státní správy, akademiky nejrůznějších oborů, studenty a širší zainteresovanou veřejnost.

Tématické bloky:

• principy Evropského vysokoškolského prostoru
• učení se a výuka
• zajišťování kvality
• řízení
• financování
• diferenciace
• mobilita
• budoucnost vysokého školství

Závěry konference potvrdily, že se Boloňský proces stal zásadním hybatelem v oblasti vysokého školství a globálně uznávanou „značkou“, o kterou je ve světě stále větší zájem. Současně, jak vyplynulo z diskusí, musí Boloňa zůstat velmi dynamickým procesem, který reaguje na aktuální výzvy globální i evropské. Jak upozornil hlavní zpravodaj konference prof. Peter Scott, budoucí historikové jistě ocení roli Boloňského procesu pro budování společné evropské identity na přelomu tisíciletí. Přesto se ukazuje, že implementace Boloňských nástrojů ve velmi odlišných ekonomických a politických podmínkách a tradicích se potýká stále s rozpory, které existují mezi tvorbou a implementací národních vysokoškolských politik a vlastním cíly procesu. Závěrečné shrnutí pěti oblastí agendy, která se jeví jako zásadní pro další rozvoj vysokoškolských systémů nejen v rámci Boloňského procesu, ale i globálně, může naznačit, kam bude směřovat následující jednání na ministerské konferenci v dubnu 2012:

• reforma vnitřního řízení univerzit
• posilování vedení a managementu univerzit
• podpora interdisciplinarity
• rozvoj podnikatelského přístupu
• zdůraznění společenského angažmá univerzit

Konference tak podle jejích organizátorů přinesla vhodné náměty nejen pro Boloňský proces, ale i pro diskuse o vysokoškolských reformách obecně. Účastníci konference tuto iniciativu uvítali a doporučili založit tradici dialogu mezi výzkumníky a politiky, který by probíhal před tak významnými událostmi, jako jsou boloňské konference ministrů.

Příspěvky přednesené na konferenci byly v rekordně krátkém čase vydány ve sborníku v nakladatelství Springer: Curaj, A.; Scott, P.; Vlasceanu, L.; Wilson, L. (Eds.) European Higher Education at the Crossroads. Between the Bologna Process and National Reforms. Springer, 2012. ISBN 978-94-007-3936-9 http://www.springer.com/education+%26+language/higher+education/book/978-94-007-3936-9

Sborník obsahuje více než 50 textů, které jsou zaměřeny na zásadní záležitosti týkající se evropského vysokého školství. Jsou seskupeny do oddílů odpovídajících osmi výše uvedeným tématikám, jimiž se zabývala bukurešťská konference.

Kniha ukazuje, že vysokoškolským výzkumníkům se nabízí zatím nebývalá příležitost ovlivňovat politické procesy utvářející Evropský vysokoškolský prostor (EHEA) a přispívat k  agendám národních politik ve více než 100 státech, jejichž představitelé se účastní konference ministrů a Politického fóra v Bukurešti v dubnu2012 akteří knihu při této příležitosti obdrží.

Další informace viz http://fohe-bprc.forhe.ro/

Konference ministrů a Politické fórum v Bukurešti v dubnu 2012

Již osmá ministerská konference Boloňského procesu se bude konat ve dnech 26.–27. dubna 2012 v Bukurešti. Tyto konference patří v rámci Boloňského procesu k nejvýznamnějším událostem a již potřetí je doplněna souběžně probíhajícím Politickým fórem. Obě akce se konají pod záštitou rumunského Ministerstva školství, výzkumu, mládeže a sportu.

Konference ministrů bude hodnotit výsledky zahájení druhé dekády Boloňského procesu a stanoví politickou orientaci pro následující období. Souběžně probíhající Politické fórum se bude zabývat vytvářením a propojováním národních, regionálních a globálních vysokoškolských prostorů jako aktivitou, která jde za hranice Boloňského procesu (Beyond the Bologna process: Creating and connecting national, regional and global higher education spaces). Pro jednání Fóra jsou naplánovány čtyři tématiky, jimiž se budou zabývat paralelní sekce:

• Globální akademická mobilita: pobídky a bariéry, rovnováha a nerovnováha
• Globální a regionální přístupy ke zlepšování kvality vysokého školství
• Veřejná odpovědnost za vysoké školství v národním a regionálním kontextu
• Příspěvek vysokoškolských reforem ke zlepšení zaměstnatelnosti absolventů

Konference a politického fóra se zúčastní kolem 500 představitelů 47 zemí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA), Evropské komise, organizace BUSINESSEUROPE, Rady Evropy, ENQUA, ESU, EUA, EURASHE a UNESCO a také přibližně 40 delegací z nečlenských zemí EHEA.

Další informace viz http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=263http://www.bologna-bucharest2012.ehea.info/

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s