Jak žebříčky vysokých škol ovlivňují jejich institucionální strategie?

Nová kniha Ellen Hazelkorn přináší výzkumem podložené odpovědi

Ellen Hazelkorn, děkanka Graduate Research School na Dublinském technologickém institutu v Irsku, se dlouhodobě zabývá problematikou dopadů tzv. žebříčků na podobu vysokých škol. Na toto téma publikovala mnoho odborných článků a jejím zatím posledním výstupem je vůbec první monografické zpracování problematiky žebříčků, založené na vlastním výzkumu, v knize Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence (Palgrave Macmillan, New York 2011).

Nová kniha Ellen Hazelkorn se zabývá žebříčky vysokých škol (rankings), přičemž autorka vychází z předpokladu, že tyto žebříčky jednotlivé školy nejen hodnotí (připisují jim body, pořadí nebo hvězdičky), ale zároveň (a možná hlavně) tím vysoké školy také ovlivňují a mění tak podobu vysokého školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Kniha je rozdělena do šesti základních oddílů. V úvodní kapitole autorka řeší obecnou otázku reputace vysoké školy v rámci procesu globalizace. Upozorňuje na skutečnost, že průvodním jevem tohoto procesu je neustále se zvyšující tlak na konkurenci mezi vysokými školami (na národní i celosvětové úrovni), což již samo o sobě nutí školy k posunům aktivit, k jinému zaměření atd.

Dále se Ellen Hazelkorn systematicky zabývá jednotlivými žebříčky a jejích měřítky – ukazateli. Přítomnost jednotlivých indikátorů a jejich váhu u konkrétních žebříčků zároveň srovnává a upozorňuje na fakt, že ve většině žebříčků dominují bibliometrická data a počty citací. V těchto kategoriích pak automaticky vítězí technické a přírodovědecké obory.

Autorce to zároveň umožňuje nadnést otázku, jaký dopad má takové „měření“ na ostatní obory, popřípadě vysoké školy. Uvedenému problému věnuje autorka celou, v pořadí třetí kapitolu a přistupuje k němu ze zorného úhlu vysoké školy. Vychází při tom i z vlastních výzkumů – z rozhovorů s vedoucími představiteli vysokých škol – a využívá zároveň i poznatky jiných badatelů. Na základě analýzy strategického plánování vybraných vysokých škol dospívá k závěru, že dosažení úspěchu v žebříčcích se stává částí plánování a zamýšleného rozvoje školy (ať již v podobě explicitního cíle, nebo implicitního záměru). Tím se školy vlastně přímo přizpůsobují kritériím posuzovaným v žebříčcích.

V následujících kapitolách se pak autorka zaměřuje na to, jak úspěchy nebo neúspěchy v „soutěžích“ ovlivňují studenty při výběru školy nebo veřejný sektor při rozhodování o financování škol.

Nastolené problémy autorka uzavírá v závěrečném oddílu Reshaping of Higher Education, kde hodnotí jednotlivé důsledky žebříčků ve vztahu k proměně celého vysokého školství i proměně chování jednotlivých vysokých škol.

Závěrem je na místě zmínit, že problematika žebříčků a jejich dopadů je ve světě široce diskutována a nová kniha Ellen Hazelkorn je významným přehledem dosavadních poznatků o nich.

Pro čtenáře, který nemá možnost dostat se k samotné publikaci, doporučujeme nahlédnout do předchozích článků autorky zaměřujících se na podobná témata a volně přístupných na internetu, například: Impact of Global Rankings on Higher Education Research and the Production of Knowledge, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001816/181653e.pdf.

Ellen Hazelkorn: Rankings and the Reshaping of Higher Education: The battle for World-Class Excellence. Palgrave Macmillan, New York 2011.
http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=391266

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s