Výroční konference Evropské asociace univerzit (EUA)

Letošní výroční konference Evropské asociace univerzit (European University Association – EUA) se bude konat na University of  Warwick (Coventry, Spojené království) ve dnech 22.–23. března 2012. Jejím hlavním tématem bude udržitelnost rozvoje vysokých škol (Sustainability of European Universities). Redakce Vysokého školství ve světě přináší základní informaci o cílech a programu jednání konference ještě před jejím zahájením. Redakce zároveň předpokládá, že během krátkého času přinese také informaci o výsledcích a závěrech výroční konference EUA v roce 2012.

Redakce Vysoké školství ve světě

Vysoké školy jsou konfrontovány s dramatickými změnami, které souvisejí se zhoršující se ekonomickou situací. Rovněž rychle se rozvíjející výzkumné prostředí v Evropě a masové vysokoškolské vzdělávání mají dopad na udržitelnost vývoje vysokých škol. Letošní konference EUA se proto snaží ukázat na klíčové aspekty udržitelnosti rozvoje vysokého školství v Evropě a možné cesty k dosažení tohoto cíle.

Cíle konference

EUA a její členové budou diskutovat, jak zajistit kvalitní vzdělávání a poskytnout špičkový výzkum v konkurenčním prostředí, zvažovat rozmanité modely vyvinuté v různých vysokoškolských systémech a plně zohledňovat význam rámcových podmínek – například financování a vybavení univerzit.

Konference chce:

•    zapojit představitele univerzit do přehodnocování modelu vysokoškolského vzdělávání, který musí být udržitelný v 21. století při masovém vysokoškolském vzdělávání a současném tlaku na produkci špičkového a konkurenceschopného výzkumu;

•    zvážit důsledky různých iniciativ a modelů řešení;

•    definovat klíčová rizika, kterým univerzity čelí při systémových změnách a přehodnocování vlastní institucionální strategie;

•    identifikovat nejdůležitější prvky udržitelného rozvoje jak jednotlivých vysokých škol, tak i celého systému;

•    dosáhnout konsensu o institucionální, národní a evropské strategii a opatřeních, která mohou univerzity realizovat na podporu udržitelného a úspěšného vývoje a při řešení nových výzev.

Na výroční konferenci EUA 2012 se sejdou představitelé mnoha evropských univerzit, výzkumní pracovníci, studenti, tvůrci politik a partneři vysokých škol k diskuzím o společenských výzvách spojených s udržitelností rozvoje evropských vysokých škol.

Program konference

Konferenci otevře evropská komisařka pro vzdělávání a kulturu Androulla Vassiliou, na plenárních jednáních vystoupí například George Soros, končící prezident EUA Jean-Marc Rapp nebo nová prezidentka EUA Maria Helena Nazaré, která promluví o jednotlivých dimenzích udržitelnosti. Zpravodajem konference je Jon Baldwin, prorektor australské Murdoch University. O reflexi byl požádán Tony Chan, rektor University of Technology v Hong-Kongu, a Allan Päll, předseda Evropské studentské unie (European Students’ Union – ESU).

Vybraným aspektům udržitelnosti se budou věnovat čtyři pracovní skupiny (Udržitelné financování; Udržitelné kampusy; Udržitelný výzkum; Inovativní výuka), a to vždy ve dvou paralelně probíhajících jednáních:

Udržitelné financování. Veřejné financování vysokého školství nedrží ve většině zemí krok s rapidně vzrůstajícími náklady, navíc řada zemí během ekonomické krize dokonce omezila výdaje na vzdělávání i výzkum (blíže viz EUA’s activities in the field of funding). Pracovní skupina se proto zaměří na dvě oblasti, kde dochází k významným změnám. V prvním jednání půjde o zkušenosti vysokých škol, které extenzivně využívají evropské výzkumné programy a strukturální fondy, a to především ve vztahu k důsledkům, které to má pro rozvoj lidských zdrojů i pro finanční řízení instituce. Druhé jednání se bude věnovat roli školného ve financování vysokých škol a dopady na jejich finanční udržitelnost.

Udržitelné kampusy. Kvalita vysokoškolských areálů a jejich řízení se stává stále důležitějším tématem a předmětem zájmu evropských vysokých škol. Může mít pozitivní i negativní dopad na naplňování vlastního poslání vysoké školy i její výsledky ve vzdělávání a ve výzkumu. První jednání pracovní skupiny se zaměří na inovativní strategie řízení, které integrují finanční, funkční i materiální hlediska, a také na možnosti společného řízení se spolupracujícími veřejnými a soukromými partnery. Na druhém jednání se budou prezentovat zkušenosti vysokých škol s návrhy a realizací „zelených“ či „udržitelných“ programů a aktivit a s tím, jak dokázaly začlenit principy ekologického řízení a úspory energie do svých strategických plánů.

Udržitelný výzkum. Jednání se zaměří na příklady spolupráce vysokých škol a podniků. Zvláštní pozornost se bude věnovat potřebě středně a dlouhodobých nástrojů financování, evaluačních nástrojů a ukazatelů. První jednání pracovní skupiny bude věnováno různým modelům spolupráce evropských technických univerzit s podniky, druhé bude zkoumat, jak inovativní interdisciplinární centra pro výzkum i výuku – vytvořená ve spolupráci evropských vysokých škol s podniky – přispívají k řešení závažných společenských problémů týkajících se energetiky a v klimatických změn. Jednání této pracovní skupiny využijí výsledky projektu EUIMA (EUIMA project) o modernizaci evropských univerzit.

Inovativní výuka. Vysoké školy se musí vyrovnávat s rychlými změnami společenských, technologických i ekonomických podmínek. Dnes na ně vstupuje 30 až 50 % věkové skupiny, složení jejich studentů je stále více diverzifikované. Během poslední desítky let pronikly do vysokoškolské výuky pojmy jako problémové a kooperativní učení, osvojování si kompetencí a učení založené na využití moderních technologií. I když část studijní nabídky byla vždy tradičně orientována na přípravu pro některá povolání (například lékaři, právníci nebo inženýři), v současnosti se vysoké školy staly generálním dodavatelem různých úrovní odborného vzdělávání a přípravy. Řada institucí spolupracuje s externími partnery, stále méně zřetelné hranice mezi nimi jsou klíčem ke společenským a technologickým inovacím a prostředkem, jak udržet výuku i výzkum na špičkové úrovni. První jednání pracovní skupiny se zaměří na důsledky technologických a společenských změn ve výuce, ve druhém se pak budou prezentovat případové studie o spolupráci vysokých škol s externími partnery, zpracované v rámci projektu SIRIUS (SIRIUS project).

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Výhled VŠ, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s